کانالهای پخش کننده فوتبال 2018
بازی روسیه و عربستان در ماهواره
AzerSpace 46°E

Idman Azerbaycan
-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss
Ictimai
-AzerSpace 46°E -11135 H H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss