کانالهای پخش کننده فوتبال 2018
بازی روسیه و عربستان در ماهواره
Astra 19.2°E

Das Erste
-Astra 19.2°E -11836 H 27500 -FTA
Das Erste HD
-Astra 19.2°E -11494 H 22000 -FTA(DVB-S2)