کانالهای پخش کننده فوتبال 2018
بازی روسیه و عربستان در ماهواره
ترک ست 42 درجه

TRT 1
-Turksat 42°E -11958 V 27500 -FTA/Biss
-Turksat 42°E -11096 H 30000 -FTA/Biss
TRT1 HD
Turksat 42°E -11054 V 30000-FTA/Biss
TRT 4K
Turksat 42°E -10980 V12500 -FTA/Biss
ERT 1/ ERT HD