با اکانت Gshare.ir کانالهای زیادی در مسیرهای مختلف بدون فریز باز میشه