فروش اکانت جی شیر

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • 21
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration