فروش اکانت جی شیر

نمایش موضوعات: شماره 1 تا 13 , از مجموع ‍13 موضوع

انجمن: website amiko receivers

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 1. Amiko Mini-Spiel

  (36 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 690
  • نوشته ها: 853
  1. Mini HD

   (7 نفر در حال مشاهده)

   بخشها:

   1. Alien Mini،
   2. ALIEN 2

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 109
   • نوشته ها: 116
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 54
  3. MiniHD T2C

   (5 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 77
   • نوشته ها: 77
  4. MiniHD Combo

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 81
   • نوشته ها: 81
  5. MiniHD Combo SE

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 62
   • نوشته ها: 62
  6. Mini HD Combo Extra

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 32
  7. Spiel and Spiel Mini

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. Spiel

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 38
  9. Spiel Mini

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 30
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 13
 2. ,Amiko A4,A3,NEO,ECO

  (7 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 116
  • نوشته ها: 116
  1. Amiko A4

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 35
   • نوشته ها: 35
  4. NEO Combo SE

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 35
   • نوشته ها: 35
  5. A3

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. eco Tc-200

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 18
 3. HD8000,HD8100,HD8200,HD8300

  (13 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 178
  • نوشته ها: 179
  1. SHD 8360-HD 8360

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 54
  2. HD8100

   (5 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 11
  3. HD8200

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 59
  4. HD8300

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 55
   • نوشته ها: 55
 4. HD8110,HD8140,HD8150,HD8250,HD8260,HD8840

  (22 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 458
  • نوشته ها: 461
  1. HD8150

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 87
   • نوشته ها: 88
  2. HD8250

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 61
   • نوشته ها: 62
  3. HD8260

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 77
   • نوشته ها: 77
  4. HD8840

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 77
   • نوشته ها: 77
  5. HD8140

   (8 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 120
   • نوشته ها: 121
  6. HD8110

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
 5. STHD8820,7900,STHD8000,STHD8800

  (14 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 105
  • نوشته ها: 108
  1. STHD8820

   (6 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 44
   • نوشته ها: 47
  2. STHD7900

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
  3. STHD8000

   (5 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 20
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 16
 6. Amiko SHD8360,SHD8900,SHD8550-HD8240

  (9 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 91
  • نوشته ها: 93
  1. SHD8360

   (2 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. SHD8900

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 31
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4
  4. HD8240

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 58
   • نوشته ها: 58
 7. Amiko Impulse,SSD,MICROHD,black

  (30 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 432
  • نوشته ها: 433
  1. Impulse T2/C WiFi

   (6 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 27
  2. Impulse T2/C

   (6 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 51
   • نوشته ها: 51
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 29
  4. Impulse SAT

   (6 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 45
   • نوشته ها: 45
  5. MicroHD

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 102
   • نوشته ها: 102
  6. MicroHD SE

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 58
   • نوشته ها: 58
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
  8. 300 black

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 7
  10. SSD-549

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 26
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 32
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 28
  13. SSD-570

   (4 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 8
  14. SSD-580

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 12
 8. Amiko HD8250,HD8260,CHD8270

  (14 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 190
  • نوشته ها: 190
  1. HD8250

   (8 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 42
   • نوشته ها: 42
  2. HD8260

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 54
  3. CHD8270

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 90
   • نوشته ها: 90
 9. SHD-8320CX-8330CXE-8340CICXE

  (4 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 60
  • نوشته ها: 60
  1. SHD-8320CX

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 20
  2. SHD-8330CXE

   (3 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 20
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 20
 10. DIGITAL METERS X-FINDER

  (1 نفر در حال مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 43
  • نوشته ها: 43
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 41
   • نوشته ها: 41
  2. MultiTracker/SatTracker

   (1 نفر در حال مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 830
  04-17-2018, 00:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 2,376
  08-12-2017, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 2,308
  08-12-2017, 02:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 2,359
  08-12-2017, 02:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 2,264
  08-12-2017, 02:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 2,183
  08-12-2017, 02:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 2,153
  07-18-2017, 20:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,418
  07-18-2017, 20:53 برو به آخرین پست
 1. New2 موضوع مهم شود مهم: McasKeyPowerVU_ برای تمامی رسیورهای AMIKO

  آغاز شده توسط polad, 06-28-2016 23:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 963
  06-28-2016, 23:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 915
  06-16-2016, 20:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 359
  06-16-2016, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 368
  06-15-2016, 01:22 برو به آخرین پست
 2. موضوع مهم شود مهم: کلیه ایمیج های OPenATVبرای انواع رسیورهای AMIKO

  آغاز شده توسط polad, 05-14-2016 19:19
  amiko, openatvبرای, های, کلیه, انواع, ایمیج, رسیورهای
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 513
  05-14-2016, 19:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 442
  05-14-2016, 11:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 494
  05-10-2016, 18:12 برو به آخرین پست
 3. موضوع مهم شود مهم: نرم افزار جدید AMIKO X-Finderبه تاریخ 6/4/2015

  آغاز شده توسط polad, 04-06-2016 06:55
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 370
  04-06-2016, 06:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 388
  04-04-2016, 13:46 برو به آخرین پست
 4. New2 موضوع مهم شود مهم: AmikoHdIpTvEditor1_0_1_8

  آغاز شده توسط polad, 04-03-2016 21:28
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 499
  04-03-2016, 21:28 برو به آخرین پست
 5. موضوع مهم شود مهم: Amiko Allien HD Softcam.KeY BY Traian

  آغاز شده توسط starsat, 04-23-2015 13:45
  • پاسخ: 6
  • نمایش ها: 1,706
  03-20-2016, 14:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 522
  03-13-2016, 15:10 برو به آخرین پست
 6. New2 موضوع مهم شود مهم: ViX4E2PROJECT VERSION 2.1 Build(ENFINITY

  آغاز شده توسط polad, 03-03-2016 00:40
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 478
  03-03-2016, 00:40 برو به آخرین پست
 7. New2 موضوع مهم شود مهم: ایمیج بسیار زیبای OpenBlackhole برای Spark 7111

  آغاز شده توسط polad, 02-12-2016 12:25
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 690
  02-12-2016, 12:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 901
  02-11-2016, 19:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 699
  02-04-2016, 21:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 543
  12-22-2015, 19:42 برو به آخرین پست
 8. موضوع مهم شود مهم: جعبه ابزارAMIKO HD/SD TooLS ویرایش کریسمس2016

  آغاز شده توسط polad, 12-20-2015 12:46
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 672
  12-20-2015, 12:46 برو به آخرین پست
 9. asdas3238 موضوع مهم شود مهم: اموزش انتقال نرم افزار به رسیورAMIKO Alien2.

  آغاز شده توسط MAHYAR 2, 12-01-2015 16:36
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 728
  12-01-2015, 16:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 532
  12-01-2015, 16:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 619
  07-02-2015, 14:16 برو به آخرین پست
 10. موضوع مهم شود مهم: amiko alien2 full plugin pack

  آغاز شده توسط بچه های شمال, 03-22-2015 14:54
  • پاسخ: 3
  • نمایش ها: 1,345
  05-18-2015, 13:57 برو به آخرین پست
 11. موضوع مهم شود مهم: پلاگین Amiko WEBCONTRL

  آغاز شده توسط بچه های شمال, 03-12-2015 13:16
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 1,016
  03-16-2015, 12:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,655
  01-15-2015, 02:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 838
  01-15-2015, 02:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 577
  07-13-2014, 17:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 606
  07-13-2014, 17:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 350
  04-26-2014, 17:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 341
  03-14-2014, 19:49 برو به آخرین پست
 1. Anonymouse Spoof Sms Sender

  آغاز شده توسط armin2f, 12-22-2017 21:09
  anonymouse, sender, sms, spoof
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,490
  12-22-2017, 21:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 852
  11-23-2016, 02:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,039
  11-23-2016, 02:12 برو به آخرین پست
 2. asdas3238 ادیتور کانال برای رسیور amiko

  آغاز شده توسط سیاوش, 11-11-2013 19:01
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 509
  11-11-2013, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 541
  11-11-2013, 18:58 برو به آخرین پست

اطلاعات و گزینه های انجمن

کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 154 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 154 مهمان)

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 3 پاسخ یا 50 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 3 پاسخ یا 50 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •